اخبار اخبار

بازديد معاونت تحقيقات و فناوري و مدير پژوهش از کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد در روز کتابدار

دکتر کلوندي معاونت تحقيقات و فناوري و دکتر کفاشيان مدير پژوهش در روز چهارشنبه به مناسبت روز کتابدار و شروع هفته کتاب و کتابخواني از کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه بازديد کردند و با تقديم شاخه هاي گل به پرسنل اين واحد اين روز را به آنان تبريک گفتند.

تبريک روز کتابدار و هفته کتاب و کتابخواني توسط سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه

دکتر امين ميرزايي سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه روز کتابدار و هفته کتاب و کتابخواني را به پرسنل اين واحد تبريک گفتند و از زحمات آنان تشکر نمودند. 

جلسه مدير محترم پژوهش با کارشناسان پايش برنامه عملياتي کتابخانه مرکزي

در اين جلسه که در روز يکشنبه با حضور مدير پژوهش ، سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد، جمعي از کارشناسان پايش و کارشناسان کتابخانه مرکزي برگزار گرديد، به بررسي و تحليل فعاليتهاي پايش برنامه عملياتي و چشم اندازها و مشکلات مربوطه پرداخته شد.

اولين جلسه سرپرست جديد کتابخانه مرکزي با پرسنل اين واحد

سرپرست جديد کتابخانه مرکزي دکتر امين ميرزايي جلسه اي با پرسنل اين واحد تشکيل دادند. در اين جلسه ايشان ضمن آشنايي با همه پرسنل و سوابق کاري ، به بررسي مشکلات کتابخانه مرکزي پرداختند و با پرسنل اين واحد در زمينه هاي مختلف تبادل نظر نمودند.

برگزاري مراسم توديع و معارفه سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه

امروز يکشنبه ششم آبان با حضور معاونت تحقيقات و فناوري، مدير پژوهش و کارکنان معاونت تحقيقات و فناوري مراسم توديع و معارفه سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد برگزار شد.

در اين مراسم از زحمات دکتر جليليان سرپرست پيشين تشکر و قدرداني شد و دکتر امين ميرزايي به عنوان سرپرست جديد واحد مذکور معرفي گرديد.

نمایش 5 - 1 از 94 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 19