اخبار اخبار

تبريک دهه فجر انقلاب اسلامي

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران
انديشه باور شد، در امتداد باران
بر صخره ‏هاي همّت جوشيده خون غيرت
بانگ سرود و وحدت آيد زچشمه ساران
و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد
بر پهن دشت باور، خالي است جاي ياران
دهه فجرمبارک

نظر
لینک مطلب :