اخبار اخبار

دسترسي به86 ژورنال پزشکي انتشارات karger به مدت 6 ماه

 

 
دسترسي به 86 ژورنال پزشکي انتشارات karger به مدت 6 ماه
به اطلاع کليه کاربران کتابخانه ديجيتال پزشکي مي رساند:
دسترسي به86 ژورنال پزشکي انتشارات
karger
به مدت شش ماه برقرار گرديده است
کاربران مي توانند با مراجعه به سايت
www.karger.com/journals
از محتواي اين ژورنالها استفاده نمايند. همچنين در اين مجموعه آرشيو 10 سال گذشته ژورنالها نيز قابل دسترسي مي باشد
 

نمایش 81 - 81 از 81 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 17