اخبار اخبار

سامانه مديريت انتشارات دانشگاه وزارت بهداشت

سامانه انتشارات دانشگاه ( مداد) در برگيرنده بانک کامل وبه روز از اطلاعات کتابهاي منتشرشده دانشگاههاي علوم پزشکي کشوربوده با آدرس  http://books.research.ac.irدردسترس عموم مي باشد .

 عناوين کتب منتشر شده دانشگاههاي علوم پزشکي کشور در سامانه مذکور ثبت شده است پنج دانشگاه علوم پزشکي  شهيد بهشتي،اصفهان  و مشهد از نظر تعدا د کتب منتشر وثبت شده در سامانه مذکور در صدر قرار گرفتند

بخشش بدهي دانشجويان در روز دانشجو به مدت يک هفته

به مناسبت روز دانشجو، بدهي دانشجويان تا تاريخ 24/9 به مدت يک هفته بخشيده شد و تا تاريخ مذکور از دانشجويان بابت ديرکرد کتاب جريمه اي دريافت نگرديد.

دسترسي آزمايشي به مجموعه Cambridge University Press

دسترسي آزمايشي(Trial) :

به اطلاع مي رساند دسترسي آزمايشي کليه دانشگاههاي  علوم پزشکي کشور به مجموعهCambridgeUniversityPress ازطريق آدرس 

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects

https://www.cambridge.org/core

   به  مدت سه ماه فراهم شده است. ناشرCambridgeبيش از 380 عنوان مجله در موضوعات مختلف از جمله علوم پزشکي، تغذيه، روانپزشکي و .... منتشر مي‌کند

دسترسي آزمايشي به مجلات دندانپزشکي EBSCO

به اطلاع مي رساند دسترسي آزمايشي کليه دانشگاههاي  علوم پزشکي کشور به مجموعه مجلات دندانپزشکي ناشر ابسکو از طريق آدرس http://search.ebscohost.comاز اين تاريخ به مدت سه ماه فراهم شده است. ناشر EBSCO، ارائه‌کننده دسترسي به متن کامل مقالات بيش از 290 عنوان مجله معتير در موضوعات دندانپزشکي و علوم وابسته در مجموعه Dentistry & Oral Sciences Sourceاست.

نمايشگاه کتب تخصصي علوم پزشکي در کتابخانه مرکزي

   

نمایش 10 - 6 از 81 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 17